Steps to Life Home Page About Steps to Life Land Marks Bible Studies Library Catalog
 

Bible School - Danish


Hvor er de døde?

Indledning: Hvis de døde, som nogle lærer, allerede er i himmelen hos Jesus, hvorfor skal de så opstå ved Jesu andet komme? Hvorfor fortalte Jesus sine disciple, at de skulle være sammen med ham igen, når han kom tilbage, i stedet for, når de døde (Johannes 14,3)? Hvorfor forbød Gud os at henvende os til vore kære, som er døde, hvis de lever og kan tale til os? I denne lektie vil vi lære svarene på disse vigtige spørgsmål.

1.   Hvad siger Gud med hensyn til at søge råd hos spiritister (spåmænd/ -kvinder) og afdødes formodede ånder? 3 Mose 19,31 [Bemærk: Gud advarer os om, at der i de sidste dage vil være “nogle som lytter til forførende ånder” (1 Timoteus 4,1). Disse ånder bedrager os ved at komme i en “kendt” skikkelse, som f.eks. en af vore kære, der er død. Det er en af grundene til, at de er kaldt genfærd. Til videre studium43 Mose 20,27; 5 Mose 18,10-12; Åbenbaringen 22,15]

 

2.   Hvor går ånden hen, når man dør? Prædikeren 12,7 [Bemærk: Ånden er “livsånden” fra Gud (livsgnisten – livskraften). Salomon blander brugen af “ånde” og “Ånd” i Prædikeren 3,19-21.4Job 27,3; 1 Mose 2,7]

 

 3.   Er ånden, som går tilbage til Gud, ved bevidsthed? Prædikeren 9,5 [4Salme 146,4; 115,17]

 

4.   Hvad kalder Jesus døden? Johannes 11,11-14 [Bemærk: Paulus kalder også døden for en søvn. Se41 Korinter 15,51-52; 1 Tessaloniker 4,14-17; 1 Korinter 15,16-18; 11,30]

 

5.   Hvad kalder David døden? Salme 13,4 [Bemærk: Andre forfattere af det Gamle Testamente kalder også døden en søvn. Se4Job 14,12; Jeremias 51,39.57; Daniel 12,2; 1 Konge 1,21]

 

6.   Er der nogen hukommelse i denne dødens søvn? Salme 6,6 [4Esajas 38,18; Prædikeren 9,5.6.10]

 

7.   Kom David til himmelen, da han døde? Apostlenes Gerninger 2,29.34  [4Apostlenes Gerninger 13,36; Esajas 57,1-2]

 

8.   Hvor vil de døde være, når Jesus opvækker dem ved sit andet komme? Johannes 5,28-29 [4 Job 14,12-15]

 

9.   Hvornår kommer de døde til himmelen eller til helvede? Mattæus 25,31-34.41 [4Mattæus 16,27; Johannes 14,2-3; Åbenbaringen 22,12]

 

10.  Hvornår så røveren på korset frem til at skulle være sammen med Jesus? Gav Jesus ham løfte om, at han ville blive frelst samme dag? Lukas 23,42-43 [Bemærk: Tegnsætningen i Bibelen er tilføjet af oversætterne, for der var oprindeligt ingen tegnsætning på græsk. Opholdet skal være efter ordene “i dag”. ”Sandelig siger jeg dig i dag: du skal være med mig i Paradis”. Jesus kom jo ikke selv til himmelen den dag.4Johannes 20,17; Lukas 19,9]

 

11.  Jesus illustrerede ofte sandheden med lignelser, der ligesom profetierne bruger symboler. Dog har nogle afvist den enkle sandhed, Jesus lærte vedrørende døden, ved at tage nogle af symbolerne i lignelsen om “Den rige mand og Lazarus” bogstaveligt (Lukas 16). Hvad sagde Jesus ville ske med dem, som prøver at forstå lignelserne uden at vide, hvad den øvrige del af Bibelen lærer om emnet? Mattæus 13,10-13 [41 Korinter 2,12-14; 2 Timoteus 2,15; Lukas 16,19-31]

 

12.  Hvad var Djævelens første løgn? 1 Mose 3,3-4 [Spørgsmål: Hvem tror du sagde sandheden: Satan eller Gud? Satan fortsætter stadig med denne oprindelige løgn – og det gør han gennem religion og ved at misbruge og fordreje Skriftens ord, akkurat som han gjorde det med Jesus i Mattæus 4,5-6.?42 Korinter 11,13-15; 2 Tessaloniker 2,9-12]

 

13.  Med hvilke ord bad Paulus os om at “trøste hverandre”, når døden indtræder? 1 Tessaloniker 4,15-18 [41 Korinter 15,51-55; 1 Johannes 5,11-12; Åbenbaringen 1,18; Johannes 6,39-40]

Til overvejelse: Er det ikke allerbedst på Guds måde? I stedet for at flyde rundt et eller andet sted efter døden sover vi, indtil vi legemligt bliver oprejst, ligesom Jesus blev det. Og da vi er uden bevidsthed, er opstandelsen det næste, vi oplever, efter at vi er sovet ind. I stedet for, at en død baby skal til et fremmed sted helt alene, er det næste, denne erfarer, sin moders smilende ansigt. Forældre vil tage imod deres opstandne barn akkurat sådan, som de lagde det til hvile. Vil du anerkende Jesu forsikring om, at alle troende skal til himmelen sammen – på samme tid – efter opstandelsen? Giv Kristus svar i personlig bøn!

Bemærkninger til “Den rige mand og Lazarus” (Lukas 16,19-31): Gud har skrevet Bibelen på en sådan måde, at vi må sammenligne skriftsted med skriftsted for at forstå den (2 Peter 1,20; 1 Korinter 2,13-14; 2 Tessaloniker 2,11-12). Hvis denne lignelse var den eneste oplysning, Bibelen gav vedrørende døden, måtte vi konkludere, at de døde går direkte til himmelen eller helvede – men det er ikke sådan. Denne fortælling forekommer midt i en gruppe lignelser, og den er selv en lignelse, for den bruger billedsprog. F.eks. kom Lazarus i “Abrahams skød”, og de, der er i helvede og i himmelen, kan se og tale med hinanden; og en dråbe vand er nok til at køle tungen i helvede. I denne lignelse bruger Jesus almindelige jødiske og græske forestillinger for at lære os, at (1) de rige ingen fordel har, når det gælder frelsen, at (2) dette liv giver os vor eneste chance for frelse, og at (3) Bibelen er fuldt ud tilstrækkelig til at lede os til frelse. Jesus underviste ikke om en ny lære vedrørende døden. Havde han gjort det, ville han have været i modstrid med det, han lærte andre steder i Bibelen.

STEP 2 (Lessons 11-20): Accepting Christ's Final Message
© 1989 by MDS P.O. Box 782828 Wichita, KS 67278 Phone: (316) 788-5559

 

About Steps to Life Land Marks Bible Studies Library TV/Radio
Newsletter Contact Us Missionary Tabloids Catalog Home Page
Information Request Home Church Resources We Believe

Copyright © 1997-2001 Steps to Life | P.O. Box 782828, Wichita, KS 67278
Phone: (316) 788-5559 Fax: (316) 788-6900 | E-mail address: historic@stepstolife.org.
Site developed by iNetic Inc.
| Image Copyright ©